Tekniska Utredningar


Tekniska utredningar 


Jæger & J:son utför tekniska utredningar av byggnader på kommersiella fastigheter men även av småhus och bostadsrätter. Denna kompetens nyttjas ofta vid bl.a. juridiska tvistemål.Denna typ av utredning kan med fördel kombineras med en värdering av det aktuella objektet. Att utföra både en teknisk utredning och en värdering vid samma tillfälle gör att man erhåller en ökad genomlysning av objektet.